Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

Akredytacja Erasmus+

AKREDYTACJA to  działanie ułatwiające proces wnioskowania o środki finansowe  w akcjach mobilności edukacyjnej.

Przyznanie Akredytacji  Erasmusa oznacza potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w celu  rozwoju  własnej organizacji. Tzw. Plan Erasmusa  stanowi zatem kluczowy element wniosku o Akredytację.

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przechodzą proces Akredytacji uzyskują uproszczony dostęp do możliwości otrzymywania   dofinansowania w ramach Akcji 1.

Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w  Siemianowicach Śląskich –  uzyskała akceptację wniosku w ramach Akredytacji Erasmus+ (2022-1-PL01-KA120-SCH-000111254).

Oznacza to, że przez trzy kolejne lata projektowe uzyskane środki finansowe będziemy przeznaczać na mobilności kadry pedagogicznej oraz uczniów.

 

1. rok projektowy

W  sektorze Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023 maksymalna przyznana kwota dofinansowania dotycząca bieżącego roku projektowego wynosi 16 641
euro.
W zakresie mobilności planowane są działania: job shadowing (obserwacja pracy), szkolenia zorganizowane – adresowane do kadry pedagogicznej oraz grupowa mobilność uczniów – dedykowana uczniom.

Scroll to Top
Skip to content