Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

Gdzie szukać Wsparcia

“Dziecko MA PRAWO być sobą.
MA PRAWO do popełniania błędów.
MA PRAWO do posiadania własnego zdania.
MA PRAWO do szacunku.

Nie ma dzieci – są ludzie.”

Źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną, przypisaną do każdej jednostki ludzkiej. W momencie narodzin otrzymujemy te prawa i przynależą one nam do końca życia.

Powszechna deklaracja praw człowieka w Artykule 1 stanowi –
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.”

Tu znajdziesz pełny tekst: LINK

Ochroną praw dziecka zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/

W dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych:

 • świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);
 • udzielania pomocy społecznej;
 • spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;
 • działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;
 • świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • warunków pracy małoletnich;
 • spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;
 • działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;
 • funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;
 • spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia:

 • dostępności do świadczeń zdrowotnych;
 • praw pacjenta małoletniego;
 • środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

 

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

 

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • przemocy rówieśniczej;
 • spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
 • indywidualnego nauczania;
 • dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;
 • współpracy szkoły z rodzicami;
 • reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Inne formy wsparcia

Wsparcie i informacje dla rodziców w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. https://800100100.pl/

Główne działania: pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli.

ul. Olimpijska 2A
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 608 65 65
e-mail:
poradniasiemianowice@op.pl
www: http://www.ppp.siemianowice.pl/

ul. Fitznerów 3
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. (32) 762 81 00 oraz 514 730 969

http://oik.siemianowice.pl/

ul. Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 47 85 312 01,  47 85 312 55

fax. 47 85 312 44

https://siemianowice-slaskie.policja.gov.pl/k23/prewencja/twoj-dzielnicowy

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Siemianowicach Śląskich

LINK

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki

LINK

Niebieska Linia

LINK

Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków

Pomarańczowa Linia

LINK

Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

LINK

Rozszerzone spojrzenie –  Debata „Jak pomóc dziecku w kryzysie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

Scroll to Top
Skip to content