Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

From STEM to STEAM w Barcelonie 15-20.05.2024 r.

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie i szkolenie kadry nauczycielskiej w Europie. Obecnym założeniem programu jest nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową. Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji. Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności.

Dzięki temu programowi mamy możliwość wyjazdu na szkolenie STEM to STEAM, które odbywa się w Barcelonie.

Szkolenie uzmysłowiło nam że  w dziedzinach:  S – Nauka, T -Technologia, I – Inżyniernia, M – Matematyka czyli STEM brakuje jednej kluczowej dziedziny mającej wpływ na nasze życie określające jakimi członkami społeczeństwa jesteśmy czyli Art – sztuka.

W myśl zasady wygłoszonej przez Alberta Einsteina.

„ Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B, wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”

Integracja sztuki do STEM otwiera drogę do bardziej holistycznego podejścia do nauki, która uwzględnia różnorodne umiejętności i style uczenia się. Pozwala to uczniom o różnych predyspozycjach na lepsze wykorzystanie swojego potencjału oraz rozwijanie umiejętności które są kluczowe w dzisiejszym społeczeństwie takie jak kreatywne myślenie, współpraca i adaptacja. Wraz z rosnącym znaczeniem technologii i nauk ścisłych nie można zapomnieć o roli sztuki i designu w kształtowaniu społeczeństwa. STEAM podkreśla potrzebę równowagi między naukami ścisłymi a humanistycznymi, co może przyczynić się do edukacji bardziej wszechstronnych i świadomych uczniów.

Euromobilność, którą odbywamy w Barcelonie oprócz poznania nowych metod nauczania to doskonała okazja również do poznania nowych ludzi, innych kultur, możliwość wymiany doświadczeń i oczywiście doskonalenia języka angielskiego.

Podczas kursu w Academy Barcelona poznajemy na własnej skórze jak działa metoda STEAM poprzez realizowanie różnych projektów, które łączą ze sobą poniższe przedmioty nauczania:

 • S – Science, czyli nauki ścisłe (np. doświadczenia)
 • T – Technology, czyli świat cyfrowy (np. dokumentowanie pracy)
 • E – Engineering, czyli inżynieria (projektowanie, majsterkowanie)
 • A – Art, czyli sztuka (kreatywność)
 • M – Math, czyli matematyka (np. liczenie)

Projekty realizujemy współpracując wraz z nauczycielami z Kosowa, Estonii, Włoch oraz Chorwacji.

Jednym z naszych zadań było zaprojektowanie przestrzeni na świeżym powietrzu, w którym nauczyciele różnych przedmiotów mogą prowadzić swoje zajęcia.

Uczymy się również podstawowego programowania i kodowania tworząc różne obwody elektroniczne oraz programy.

Po szkoleniu mamy czas wolny, który z przyjemnością przeznaczamy na poznanie zabytków miasta oraz jego kultury.

From STEM to STEAM w Barcelonie 6-11.05.2024 r.

W dniach 6-11 maja 2024 odbyło się szkolenie w Barcelonie “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach”. Ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich w tym terminie wzięło udział dwóch nauczycieli – Ewelina Richter i Katarzyna Woś w celu poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji.

W pierwszym dniu kursu poznaliśmy naszego nauczyciela na czas kursu, którym był Jose Antonio Torralba – Europass Teacher Academy.  Na samym początku Pan Tony przedstawił nam zarys kursu, opowiedział nam o sobie, przybliżył model edukacji STEAM. Edukacja STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania, obejmujące praktyczne doświadczenia, aktywne metody pracy na zajęciach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno pod względem analitycznego i logicznego myślenia, jak i wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności emocjonalno-społecznych. Następnie przyszedł czas na poznanie się i krótkie ćwiczenie dotyczące tego co chcielibyśmy zmienić w szkole, klasie i w nas samych. Na sam koniec Pan Tony polecił nam ciekawe miejsca w Barcelonie. 

W drugim dniu kursu każdy przedstawił prezentację dotyczącą swojego miasta i szkoły. Następnie Pan Tony wyjaśnił nam, że edukacja STEAM to nie tylko włączenie sztuki do STEM, ale też nauka dawania czegoś. Uczniowie mają za zadanie robić coś co nie tylko będzie łączyło te dyscypliny, ale także końcowy efekt będzie przydatny dla całej społeczności czy to lokalnej czy szkolnej. Miałyśmy okazję zrobić w grupach  mini projekty związane z wybranym zagadnieniem, w jaki sposób można przedstawić coś inaczej. Następnie była krótka prezentacja i informacja co czeka nas w następnym dniu. 

Trzeciego dnia zajęcia odbyły się w terenie. Pan Tony pokazał nam znaną głównie mieszkańcom Barcelony drugą, darmową stronę Parku Guell, w której miałyśmy okazję zobaczyć jak społeczność szkolna dba o nią. Naszym zadaniem było używając aplikacji Wikiloc stworzyć trasę i dodać na niej mijane rośliny, zwierzęta, punkty widokowe. Wszystko trzeba było odpowiednio nazwać i stworzyć opis. Gotowa trasa była zapisywana i udostępniana innym za pomocą kodu QR. Na koniec Pan Tony zabrał nas na spacer ulicami miasta i zapoznał z lokalnymi tradycjami. 

Czwartego dnia Pan Tony tłumaczył nam jak w prawidłowy sposób przeprowadzić projekt STEAM. Następnie podzielił nas na grupy, jedni mieli za zadanie za pomocą klocków LEGO zaprojektować klasę i podwórko, a pozostali stworzyć trasę z ulic znanych naukowczyń, tak aby było wiadomo jak do nich dotrzeć, jak je połączyć i zamieścić na mapie najważniejsze informacje o nich i o innych istotnych rzeczach za pomocą Google Earth i Google Maps. 

Piątego dnia Pan Tony raz jeszcze podsumował o co chodzi w STEAM. Wskazał, że celem powinno być wyjście poza klasę i wspólne działanie różnych klas, gdzie młodsi i starsi pracują razem nad danym projektem. W STEAM chodzi o właśnie takie przełamywanie utartych granic. Na koniec przyszedł czas na rozdanie certyfikatów i wspólne zdjęcia. 

Szóstego dnia każdy indywidualnie zwiedzał wybrany przez siebie zabytek z listy, którą przedstawił nam Pan Tony. My zwiedziłyśmy La Pedrera.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA). Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Polecamy każdemu udział w Erasmusie to niezapomniane przeżycie.

JOB SHADOWING – MESOYOIS COLLEGE, LIMASSOL, CYPR

W dniach 5-9 lutego 2024 dwie nauczycielki, p. Marzena Kipa oraz p. Kamila Pietrzak- Świątek, uczestniczyły w zagranicznej mobilności typu job shadowing, czyli obserwacji pracy. Job shadowing to  przyglądanie się metodom i technikom pracy, a  w  naszym przypadku tj.  kadry pedagogicznej, dotyczyło pracy nauczycieli  uczących języka angielskiego.

Instytucją, która pozwoliła przyglądać się swoim działaniom była szkoła kształcąca młodzież z całego świata, głównie właśnie w zakresie języka angielskiego. 

Poza możliwością dzielenia się doświadczeniami i poszerzaniem wiedzy na temat systemu edukacji na Cyprze była to znakomita okazja, by  chłonąć  kulturę i tradycję tej słonecznej wyspy.

Informacje interesujące –  ważne, mniej ważne i marginalne (dotyczą południowej, greckiej części Cypru):

 • szkolnictwo na Cyprze dzieli się na trzy poziomy: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum (są egzaminy!:), trzyletnią szkołę średnią, Potem można oczywiście studiować.
 • szkoły podstawowe i średnie są bezpłatne,
 • obowiązek szkolny obejmuje uczniów od 5 do 15 roku życia,
 • szkoły w zależności od poziomu tj. podstawowe, gimnazja, średnie zaczynają rok szkolny we wrześniu, ale w różnych terminach,
 • w roku szkolnym są dwie dwutygodniowe przerwy od nauki (Boże Narodzenie, Wielkanoc), a latem wakacje,
 • na Cyprze funkcjonują szkoły specjalne oraz tzw. klasy masowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami (uczniowie są wspierani przez nauczyciela wspomagającego,
 • praca nauczyciela jest atrakcyjną profesją – nauczycielem można zostać po zdaniu wymaganego egzaminu, państwo/ urzędy decydują, w jakim miejscu/szkole będzie pracował nauczyciel podczas pierwszych lat wykonywania zawodu,
 • na wyspie znajduje się wielu emigrantów z Afryki oraz Ukrainy, emigranci w wieku szkolnym chodzą do klas masowych, mogą jednak korzystać z popołudniowych kursów języka greckiego,
 • nauczanie najczęściej ma charakter tradycyjny tj. w niewielkim stopniu wspierane narzędziami IT,
 • przeciętnie klasy liczą od 20 do 30 osób,
 • w niektórych szkołach obowiązują mundurki,
 • Cypr dzieli się na dwie strefy: grecką na południu oraz tzw. okupowaną część turecką,
 • Limassol znajduje się w greckiej części Cypru i tu urzędowymi językami są grecki oraz  angielski,
 • stolica Cypru, Nikozja,  jest podzielona na część grecką i turecką. Znajduje się tu granica, a więc sprawdza się dokumenty przechodzącym na którąś ze stron,
 • Cypr to wyspa antycznych zabytków – zachowały się tu elementy starożytnej, a także późniejszej kultury tj. pałace, akwedukt, kościoły mozaiki – o które się dba i które stanowią obiekty muzealne,
 • zdecydowana większość Cypryjczyków jest wyznania prawosławnego,
 • na Cyprze obowiązuje lewostronny ruch drogowy – pozostałość po zależności od Wielkiej Brytanii,
 • wszędzie można spotkać koty. Zwierzęta te są rozpieszczane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, swobodnie więc wylegują się w słońcu, nie zwracając uwagi na przechadzające się tłumy,
 • Cypr nazywany jest wyspą Afrodyty – tu miała narodzić się piękna bogini miłości,
 • wyspa poza atrakcyjnym turystycznie wybrzeżem jest raczej terenem górzystym.

Czas spędzony na Cyprze był czasem niezwykłym pod względem zawodowym oraz kulturowymJ

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA). Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top
Skip to content