Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

Projekt Erasmus+ 2020-1-PL01-KA101-080297
„Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra realizowany w ramach Akcji I w sektorze Edukacja Szkolna przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Projekt adresowany jest  do kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Wł. Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich.

Cele projektu:

 • poprawa jakości pracy szkoły,
 • podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników projektu,
 • poszerzanie działań skierowanych na realizację kompetencji kluczowych,
 • nadanie szkole wymiaru europejskiego,
 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.

Działania projektowe obejmują siedem szkoleń (trzynaście mobilności) realizowanych przez instytucje europejskie. Uzyskana  wiedza i nabyte umiejętności przez nauczycieli będą  następnie wdrażane  w codzienną praktykę szkolną.

Zasady rekrutacji do projektu:

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Uwzględnia się zasadę równych szans, w tym niedyskryminującą ze względu na wiek czy płeć.
 3. Za proces rekrutacji odpowiada dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz powoływana każdorazowo – w razie koniecznych dodatkowych rozstrzygnięć –  osoba niezwiązana z realizacją projektu.
 4. Pierwszeństwo udziału w każdej kolejnej mobilności mają osoby nieuczestniczące we wcześniejszych szkoleniach.
 5. Informacja o naborze projektowym będzie każdorazowo przekazywana poprzez e-dziennik oraz pocztę służbową.
 6. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie są zobowiązani przedłożyć  koordynatorowi uzupełniony formularz rekrutacyjny (zał.1).

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje:

 1. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 2. motywacja nauczyciela,
 3. kwalifikacje i preferencje zawodowe,
 4. stopień zaangażowania w działania na rzecz społeczności szkolnej,
 5. propozycje wykorzystania nabytych umiejętności i wiadomości w pracy zawodowej.

Szkolenie 1

„Education Equity – Inclusive education”
14 -20 czerwca 2021 roku,
Stambuł, Turcja
(dwie uczestniczki)

Tematyka szkolenia: edukacja włączająca – równość edukacyjna.
Kompetencje, wiedza i umiejętności:

 • współpraca międzynarodowa,
 • zwiększona świadomość kulturowa,
 • strategie i metody edukacji włączającej,
 • krytyczne myślenie,
 • wzmacnianie różnorodnego podejścia do nauczania,
 • analiza dobrych praktyk,
 • terminologia edukacji włączającej,
 • metody stymulacji ucznia,
 • propozycje projektów projektów klasie integracyjnej.

Poza zajęciami i warsztatami instytucja goszcząca tj. iTEACH INTERNATIONAL TRAINING AND LEARNING INSTITUTE przygotowała bogaty program kulturowy:
zwiedzanie świątyni Hagia Sofia,

 • zwiedzanie Błękitnego Meczetu,
 • spacer po Wielkim Bazarze,
 • rejs na Wyspę Książęcą (bez ruchu samochodowego).

Szkolenie 2

Szkolenie w Nicei z Erasmusem+

W ramach programu Erasmus+ panie: Gabriela Pietrzak i Aleksandra Niedźwiedź-Stawarz miały możliwość poszerzać swoje kompetencje na szkoleniu dla nauczycieli w Nicei we Francji.
W dniach 23-28 sierpnia 2021 r odbyło się szkolenie w ramach w/w programu. Temat szkolenia Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers, który idealnie wpasował się w sytuację pandemiczną na świecie oraz w szkole.
Celem szkolenia było:

 • wykorzystanie praktycznych narzędzi zarządzania stresem w pracy w szkole,
 • poznanie inteligencji emocjonalnej jej wpływu na redukcję stresu oraz wykorzystanie jej podczas lekcji,
 • pomoc uczniom w zarządzaniu stresem,
 • poznanie technik relaksacji potrzebnych w redukowaniu stresu,
 • wspieranie odporności i radzenia sobie ze stresem w środowisku edukacyjnym.

Kurs pozwolił również na poznanie kultury i przyrody francuskiej szczególnie w obszarze Lazurowego Wybrzeża. Wyjazd dał również możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz poznania osób z Litwy i Australii.
Wszystko to stało się możliwe, ponieważ nasza „Dwudziestka” jest beneficjentem programu Erasmus+, w ramach którego realizuje unijny projekt o nr 2020-1-PL01-KA101-080297. Projekt, adresowany do nauczycieli, przewiduje trzynaście mobilności kadry edukacji szkolnej, których głównym celem jest wzrost kompetencji zawodowych pracowników oświaty.
Po szkoleniu nauczyciele przeprowadzą zajęcia z uczniami, na których opowiedzą o kulturze i charakterystyce Francji w szczególności Lazurowego Wybrzeża oraz będą wykorzystywać narzędzia i techniki wpływające na redukcję i radzenie sobie ze stresem podczas zajęć w szkole.

Szkolenie 3

„Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child”
13 – 18 września 2021, Santa Cruz, Teneryfa, Hiszpania
(trzy uczestniczki)
Tematyka szkolenia: gry i zabawy służące rozwojowi dziecka.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:

 • aktywne, konstruktywne angażowanie uczniów uczniów zajęcia,
 • ćwiczenia metody całkowitej reakcji fizycznej (TPR),
 • działania „Brain Break”,
 • trening inteligencji emocjonalnej,
 • metody dobrej komunikacji i aktywnego słuchania,
 • interaktywne nauczanie poprzez ćwiczenia ważności,
 • międzynarodowe, międzykulturowe doświadczenie.

Instytucja organizująca szkolenie: „Europass Teacher Academy”.

Szkolenie 4

“German Super Intensive Course”
26 – 30 września 2022, Berlin, Niemcy

(dwie uczestniczki)
Tematyka szkolenia: nauka języka niemieckiego.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • interakcja – komunikowanie się (mówienie),
 • pisanie,
 • materiał gramatyczny i językowy zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego”

Instytucja organizująca szkolenie: „GLS Sprachenzentrum”.

Szkolenie 5

„ Teach With a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies ”
24 – 29 października 2022,

Barcelona, Hiszpania
(jedna uczestniczka)
Tematyka szkolenia: 4 C’s – kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca i komunikacja.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:

 • wizualne, artystyczne myślenie,
 • gry praktyczne,
 • mapowanie myśli,
 • rozwiązywanie problemów,
 • integracja strategii kreatywnego myślenia w procesie uczenia się,
 • wykorzystywanie aplikacji internetowych przy tworzeniu projektów,
 • spacer relaksacyjny

„Europass Teacher Academy” – organizacja goszcząca przygotowała również ofertę kulturową:

 • wycieczka z przewodnikiem po dzielnicy Gracia,
 • wizyta w Muzeum Narodowym Sztuki Katalonii (MNAC),
 • zwiedzanie jednego z domów Gaudiego lub wycieczka kolejką na wzgórze Montjuic (do wyboru).

Szkolenie 6

“English for Business Communication”
21-25 listopada 2022,

Swieqi, Malta
(jeden uczestnik)
Tematyka szkolenia: szkolenie językowe w zakresie języka angielskiego.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • interakcja – komunikowanie się (mówienie),
 • pisanie,
 • materiał gramatyczny i językowy dotyczący sfery formalnej, urzędowej i biznesowej

Instytucja organizująca szkolenie: Link School of English.

Szkolenie 7

„ICT and digital tools to enhance pupils competences and learning”
28 listopada – 2 grudnia 2022,
Rzym, Włochy
(dwie uczestniczki)
Tematyka szkolenia: wykorzystywanie narzędzi ICT w pracy z uczniem.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:

 • uczenie kooperatywne,
 • odwrócona lekcja,
 • przedsiębiorczość,
 • projektowanie na podstawie zasobów multimedialnych,
 • tworzenie video,
 • tworzenie cyfrowej, multimedialnej książki,
 • rywalizacja w nauczaniu

Instytucja organizująca szkolenie: Enjoy Italy.

Scroll to Top
Skip to content