Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego

Klasy czwarte i piąte i w Planetarium Śląskim

29.11.2023 r. klasy: IV a, IV b, V a i V b pod opieką swoich wychowawców: pani A.
Stawarz, I. Jelito , J. Karwat, S. Kapałki, T. Golby i pana K. Kunickiego uczestniczyły w
zajęciach w Planetarium Śląskim. Uczniowie w czasie dwóch lekcji brali udział w podróży w
czasie i przestrzeni. Dowiedzieli się dlaczego gwiazdy spacerują po niebie, jak orientować się
na sferze niebieskiej? Poznali różne gwiazdy i gwiazdozbiory, model geocentryczny
i heliocentryczny budowy świata oraz Układ Słoneczny. Uczniowie zapoznali się również z
konsekwencjami ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. Zajęcia były bardzo ciekawe.
Podziękowaliśmy panu Piotrowi Bawerowi – pracownikowi Planetarium Śląskiego za
zorganizowanie na terenie naszej szkoły obserwacji zakrycia Księżyca przez Wenus przy
użyciu specjalistycznego sprzętu.

Scroll to Top
Skip to content