Szkolenie 6 – Erasmus+

“English for Business Communication”
21-25 listopada 2022,

Swieqi, Malta
(jeden uczestnik)

Tematyka szkolenia: szkolenie językowe w zakresie języka angielskiego.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:
• rozumienie ze słuchu,
• rozumienie tekstu czytanego,
• interakcja – komunikowanie się (mówienie),
• pisanie,
• materiał gramatyczny i językowy dotyczący sfery formalnej, urzędowej i biznesowej

Instytucja organizująca szkolenie: Link School of English

Skip to content