Szkolenie 4 – Erasmus+

“German Super Intensive Course”
26 – 30 września 2022, Berlin, Niemcy

(dwie uczestniczki)

Tematyka szkolenia: nauka języka niemieckiego.

Kompetencje, wiedza, umiejętności:
• rozumienie ze słuchu,
• rozumienie tekstu czytanego,
• interakcja – komunikowanie się (mówienie),
• pisanie,
• materiał gramatyczny i językowy zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego”

Instytucja organizująca szkolenie: „GLS Sprachenzentrum”

Skip to content