Uczniowie naszej szkoły od klasy pierwszej uczą się języka angielskiego, a w klasie siódmej i ósmej języka niemieckiego.

Skip to content