Uczniowie realizują podstawę programową szkoły podstawowej według zasad kształcenia ogólnego.

Skip to content