Tak, świetlica jest czynna codziennie w godzinach 7:00 – 17:00, a także opcjonalnie w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Skip to content