Szkoła dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Zapewniamy pełną opiekę specjalistyczną, zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez PPP w orzeczeniach i opiniach.

Skip to content