Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia – na teren szkoły nie mogą wejść osoby niepowołane. Szkoła jest objęta stałym monitoringiem wizyjnym. Budynek jest po gruntownym remoncie, który obejmował m.in. termomodernizację i wymianę instalacji. Sukcesywnie są odnawiane sale lekcyjne.

Skip to content