Kształcenie integracyjne to obopólna korzyść dla wszystkich uczniów. Pomagamy przełamywać stereotypy, uczymy dzieci budować prawidłowe relacje pełne szacunku, otwartości i empatii, wzmacniamy ich poczucie własnej wartości.

morpheus Changed status to publish 10 lutego 2022
Add a Comment