Szkoła dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Zapewniamy pełną opiekę specjalistyczną, zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez PPP w orzeczeniach i opiniach.

morpheus Changed status to publish 10 lutego 2022
Add a Comment