Matematyka to nie tylko rozwiązywanie problemów, skomplikowanych zadań, czy wykonywanie nudnych rachunków. Uczniowie klas 6a, 7abc, 8b poszukiwali królowej nauk w malarstwie – obrazach Pieta Mondriana, Jaspera Johnsa oraz Wassilego Kandinskiego. Efekty tych poszukiwań można zobaczyć na ich pracach, które wykonali wzorując się na obrazach wymienionych powyżej artystów.

Skip to content