Z wielką dumą i uznaniem informujemy, że nasz uczeń klasy 8b – Dominik Bajerski zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego. Tytuł ten jest efektem ciężkiej pracy, wytrwałości i wiary we własne siły naszego ucznia.

Udział w konkursie przebiegał w trzech etapach. W każdym z nich należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami ujętymi w podstawie programowej z matematyki poszerzonymi o zagadnienia konkursowe.

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach od lat cieszą się wśród uczniów wielkim zainteresowaniem. Bierze w nich udział liczne grono uczniów. Niewielu z nich dociera do finału, a zaszczytny tytuł finalisty przypada tylko najlepszym w całym województwie.

Jesteśmy dumni z sukcesu Dominika. Życzymy mu dalszych sukcesów i wytrwałości 
w osiąganiu raz obranego celu. Mamy nadzieję, że nadal będzie pomnażał swoje talenty.

Skip to content