Lodołamacz

„LODOŁAMACZ” – Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Stowarzyszenie LODOŁAMACZ jest organizacją pożytku publicznego, posiadającą status OPP działającą na rzecz uczniów naszej szkoły.

Kontakt: ul. Lipowa3, 41-100 Siemianowice Śląskie, email: lodołamacz.zsi@gmail.com
NIP: 643-175-01-28
REGON: 241609177
KRS: 0000357375
nrionta: 89 1750 0012 0000 0000 3105 9356 (Raiffeisen Polbank)

Skip to content