FAQ

Czy budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową?

Uczniowie niepełnosprawni mogą swobodnie dostać się do szkoły. Zarówno przy wejściu głównym, jak i od strony boiska szkolnego znajduje się podjazd. Ponadto budynek wyposażony jest w windę oraz toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czy szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci?

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia – na teren szkoły nie mogą wejść osoby niepowołane. Szkoła jest objęta stałym monitoringiem wizyjnym. Budynek jest po gruntownym remoncie, który obejmował m.in. termomodernizację i wymianę instalacji. Sukcesywnie są odnawiane sale lekcyjne.

Jakich języków obcych uczą się dzieci?

Uczniowie naszej szkoły od klasy pierwszej uczą się języka angielskiego, a w klasie siódmej i ósmej języka niemieckiego.

Czy w szkole znajduje się stołówka?

Tak, w szkole działa kuchnia, w której obiady przyrządzane są na miejscu. Przygotowane posiłki spełniają kryteria zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

Czy w szkole funkcjonuje świetlica?

Tak, świetlica jest czynna codziennie w godzinach 7:00 – 17:00, a także opcjonalnie w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Szkoła dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Zapewniamy pełną opiekę specjalistyczną, zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez PPP w orzeczeniach i opiniach.

Jaką podstawę programową realizują uczniowie?

Uczniowie realizują podstawę programową szkoły podstawowej według zasad kształcenia ogólnego.

Dlaczego w klasie integracyjnej podczas lekcji pracuje dwóch nauczycieli?

Jeden to nauczyciel przedmiotu (nauczyciel prowadzący), drugi wspomaga kształcenie uczniów wymagających wsparcia.

Jak liczne są klasy integracyjne?

Każda klasa integracyjna może liczyć maksymalnie 20 uczniów.

Jakie korzyści wynikają z edukacji integracyjnej?

Kształcenie integracyjne to obopólna korzyść dla wszystkich uczniów. Pomagamy przełamywać stereotypy, uczymy dzieci budować prawidłowe relacje pełne szacunku, otwartości i empatii, wzmacniamy ich poczucie własnej wartości.

Jak dotrzeć do szkoły?

Szkoła mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Lipowej 3 (na osiedlu Tuwima). W bezpośredniej odległości znajdują się przystanki autobusowy i tramwajowy. Ponadto uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą skorzystać z zorganizowanego transportu finansowanego z funduszy UM.

W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami składamy w terminie 07.03.2022 – 08.04.2022 r. Dokumenty dostępne są na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Skip to content