Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję i została zgłoszona do programu, jako placówka podejmująca inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. W ramach uczestnictwa w DBI w dniach 7 lutego – 31 marca zrealizowaliśmy szereg działań.

Uczniowie brali udział w spotkaniach z policjantem oraz przedstawicielem Straży Miejskiej, którzy przedstawili uczniom najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Na gazetce szkolnej przygotowanej przez panią pedagog znalazło się szereg ważnych Informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa w sieci.

W klasach I – III uczniowie włączyli się w działania propagujące właściwe zachowania oraz wykorzystanie sieci internetowej w pozytywny i kreatywny sposób. Rozmawiali na temat zagrożeń związanych z Internetem, obejrzeli filmiki edukacyjne, tworzyli ilustracje, hasła oraz plakaty promujące zasady bezpieczeństwa online. Utworzone zostały komiksy oraz gry edukacyjne. Rozwiązywano testy, krzyżówki i łamigłówki związane z bezpieczeństwem w sieci. Przeprowadzono klasowy konkurs „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Uczniowie klas IV – VIII oglądali filmy edukacyjne, wykonali plakaty, gazetki z paragrafami dotyczącymi kar za hejt, utworzyli regulamin antyhejtowy. Na języku angielskim opracowywali problemy mogące dotyczyć użytkowników Internetu i na ich podstawie tworzyli pytania oraz odpowiedzi w zakresie wskazanych problemów. Pytania i odpowiedzi zostały przeniesione do wspólnej aplikacji Kahoot. Uczniowie zapoznali się z trudnymi sytuacjami, które dotyczą różnych grup wiekowych, w wyniku czego będą ostrożniej korzystać z zasobów sieci oraz wzmacniać więź i poczucie odpowiedzialności starszych uczniów względem młodszych kolegów. Aplikacja będzie częścią stałego projektu – kolejne zagadnienia zostaną dodane w następnym roku, w wyniku czego uczniowie będą mogli śledzić zmiany w zakresie korzystania z Internetu, porównają ewolucję problemów i nowych środków ostrożności.

Link do aplikacji:

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a665cafd-4904-4882-992f-2e2f30331a54&single-player=true

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy w aktywny sposób przyczynili się do realizacji inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

Efekty działań naszych uczniów można zobaczyć na zamieszczonym filmiku.

Skip to content